Krav Maga er opprinnelig et Israelsk nærstridssystem utviklet av Imi Lichtenfeld. For oss i Norge er det primært et sivilt selvforsvarssystem tilpasset det moderne samfunn.

Hvorfor fungerer Krav Maga.
Krav Maga baserer seg på instinktreaksjoner kombinert med grovmotoriske bevegelser. Dette gjør systemet eksplosivt og effektivt. Systemet passer for alle, da prinsippene er like, men tillempningen er individuell.
Vi baserer selvforsvarstreningen vår både på det fysiske og det psykiske aspektet. Mye går ut på og gjenkjenne en situasjon, og vi går i dybden på hvordan en konflikt utarter seg og trener mye scenariobasert, etter at elevene har en ”verktøykasse” med teknikker. Denne treningen foregår i realistiske omgivelser, i vanlige klær.

Krav Maga som selvforsvar og kampsystem
Krav Maga (Contact Combat) er et forsvarstaktiske, nærkamps- og selvforsvarssystemet til mange lands forsvar, militærpoliti, spesialavdelinger og anti-terroristavdelinger, politi, og sikkerhetsstyrker. Det ble skapt av Imi Licthenfeld. Krav Maga ble utvidet utenfor militæret, og tilbys nå etter visse tilpassninger til sivile. I hele verden læres systemet nå ut til klasser med barn, ungdommer, menn, og kvinner i alle alder, i private klubber, og under oversyn av det israelske utdannelsesdepartementet. Krav Maga er nå spredt over hele verden under oppsyn av flere annerkjente Krav Maga organisasjoner, deriblant vår organisasjon S.M.A.R.T Krav Maga.
Krav Maga er designet for å kunne fungere mot alle tenkbare og utenkbare angrep. For å sikre dette Krav Maga legges vekt på instinktive og naturlige bevegelser. Teknikkene er lette å lære og lette å huske. Pa grunn av at teknikkene er basert på instinkter og enkle bevegelser er de også lette å opprettholde.
Krav Maga har utviklet seg til å være et komplett selvforsvarsystem og fighting tactics system. Det er ikke en blanding av gamle kampsporter som noen tror. Krav Maga´s styrke ligger i måten systemet har blitt bygget opp på i form av teknikker og prinsipper. Systemet inneholder alt fra det å forsvare seg mot angrep med maskinpistol til å lære ut hvordan barn skal unngå bråk I skolegården. For å gjøre systemet enda lettere å forstå og lære seg, så har Krav Maga blitt delt in i forskjellige nivåer. Det legges ikke noen vekt på bruk av belter i systemet, og de fleste land bruker ikke belter i det hele tatt. Istedenfor benyttes i systemet Practioner, Graduate, Expert og Master nivåer eller grader.